REHBERLİK SERVİSİ

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık servisi; Tüm bireylerin kişisel özelliklerini tespit eden, tanıyan, kendiyle barışık, pozitif sosyal ilişkiler kuran, problemlerinin ve sıkıntılarının erken fark eden ve problemlerini çözmek için elinden geleni yapan, kendi ilgi ve yeteneklerini göz önünde bulundurarak rotasını çizen, sorumluluk alan, motivasyonu üst düzey olan bireyler yetiştirmeye yardım eden düzenli ve sistematik bir süreçtir. Bu doğrultuda mesleki, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile hareket eden Maks Koleji Klinik Psikologlarımızla birlikte Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimini aşağıda belirtilen başlıklarda çalışmalarını tüm öğrencileri kapsayarak sürdürmekte ve okulumuzun ilk günlerinden itibaren oryantasyon çalışmalarıyla uyum süreçlerine destek olunmaktadır. Çocuklarımızın hem sosyal hem de akademik olarak daha iyi bir seviyeye gelmeleri için tüm yaş gruplarında sosyal becerilerini geliştirici grup çalışmaları ve düşünme becerileri eğitimi verilmektedir.

‘’Her çocuk öğrenebilir ancak herkes farklı şekilde öğrenir.’’ Düşüncesinden yola çıkarak bireysel farlılıkları en aza indirecek şekilde ders anlatımı ve sınıf ortamı sunulmaktadır. Maks Kolejinde öğrencilerin bireysel öğrenme stilleri, testleri rehberlik bölümü tarafından yapılmakta ve sonuçlar öğrenciler, veliler ve sınıf öğretmenleri ile gizlilik politikası göz önünde bulundurularak paylaşılmaktadır.

Yürüttüğümüz politikada ve tüm çalışmalarda öğretmenlerimiz ve velilerimizle iş birliği kurmak ve konsültasyonu sağlamak büyük önem arz etmektedir. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik olarak hep en iyisini yapmak ve öğrencilerimize daha fazla destek olmak amaçlanmakta ve bu doğrultuda hareket etmekteyiz.

Gelişimsel Rehberlik

 • Potansiyellerinin, güçlerinin ve zayıf oldukları yönlerin bilincinde olmaları adına onların yanında olmak
 • Yeteneklerini, eğitimleri adına kullanabilmeleri için onlara rehberlik etmek
 • Bireysel gelişimlerine destek olmanın yanı sıra doğru kararlar almalarına yardımcı olmak
 • Alan ve kariyer seçiminde, ayrıca farklı meslekleri keşfetmeleri adına danışmanlık yapmak
 • Sağlıklı bir yaşamın önemini kavratmak

Eğitsel Rehberlik

 • Öğrenmeyi öğrenme
 • Okula ve çevreye uyum
 • Üst öğrenim kurumları hakkında bilgi verme
 • Eğitsel kol ve kulüp etkinlikleri
 • Okul başarısını geliştirme yolları
 • Sınavlar hakkında bilgilendirme

Mesleki rehberlik

 • Bireyin kendini ve meslekleri tanıması
 • Yetenek, ilgi, ihtiyaç, değer ve kişilik özellikleri doğrultusunda mesleğe yönelik seçimler yapması
 • Mesleğe hazırlanması, başlaması, mesleğini sürdürmesi ve hayat boyu öğrenme sürecinde kendini geliştirmesi için birey ve ailesine sunulan hizmet

Önleyici Rehberlik

 • Problem meydana gelmeden önlemek
 • Veliyi sorundan haberdar etmek
 • Öğretmeni bilgilendirmek ve sorunun çıkmasına müdahale etmek

Rehberlik servisi çalışma alanları

 • Bireysel Psikolojik Danışma
 • Kendini tanıma, gerçekleştirme
 • Olaylarla başa çıkmada zaman zaman güçlük yaşayan bireylere yönelik profesyonel bir psikolojik yardım süreci
 • Gizlilik, güven, eşit ilişki ve koşulsuz kabul ortamında gerçekleşir.

Rehberlik servisimizin temel ilkeleri

Öğrencilerimizin bize verdiği bilgiler gizli kalmaktadır.
Rehberlik servisine başvurma gönüllülük esasına dayanır.
Kişi hak ve özgürlüklerine karşı saygı duyulmaktadır.
Her bir birey değerli ve özerk bir yapıya sahiptir.
İlgili kişilerle işbirliği sağlanmaktadır.

“Geleceğin Eğitimi”

Bilgi  ve başarının yanı sıra “Geleceğin Eğitimi” sloganıyla maks koleji bireyi iyi bir geleceğe hazırlayarak kendini tanıma ve kendini geliştirmesi için en elverişli ortamı hazırlayan bir eğitim yuvası olmalıdır. Bu bağlamda okulumuz bireye kendini tanıma ve kendini gerçekleştirme sürecinde rehberlik etmeyi hedef almaktadır. Bu da ancak öğrencinin yetenek ve özelliklerini doğru tespit edip en uygun, bireysel farklılıkları gözeterek ve en önemlisi öğrenciye bir birey olduğunu hissettirerek olacaktır.

Okulumuzun rehberlik servisi, gelişimsel mesleki ve önleyici rehberlik modeli çerçevesinde çalışmalarını yürütür, problem ortaya çıkmadan bireyin gelişimsel özellikleri dikkate alınarak önleyici çalışmalar ortaya konulur. Çalışmalarımız sadece bireye odaklı değildir, gerektiği zaman grupla psikolojik danışma imkanı da sağlar. Okul-öğrenci ilişkisinin yanı sıra okul-veli ve veli-öğrenci ilişkisini de önemseyip bu kapsamda da faaliyetlerimizi gerçekleştirmekteyiz.

“geleceğin eğitimi” söyleminin rehberlik servisimizdeki anlamı bireyin yetenek ve özelliklerinin farkında olup gelişim süreçlerinde bunlardan en üst düzeyde yararlanmalarını sağlayabilmektir. Dolayısıyla karşısına çıkan fırsatlara karşı düşünce ve davranışlarını uygun biçimde ayarlayan yaşamını planlayacak yeterliliğe ulaşabilecektir.

Öğrencilerimizin her biri Maks Kolejinin birer üyesidir, Maks Koleji bünyesinde bulunan personeller öğrencilerimizin eğitim sürecinden en iyi ve donanımı şekilde yararlanmalarını sağlamanın yanı sıra onları sağlıklı, çevresine ve topluma karşı duyarlı, mutlu, yaratıcı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir.