Site Loader

MAKS OKULLARI ÖĞRETMEN SEMİNER PROGRAMI

Konu:
Harmanlanmış Öğretim, Flipped Learning ve Yeni Normalde Hibrit Eğitim

EĞİTİM TANIMI

Bu eğitim modülü okullarda görev almakta olan bütün branşlara yönelik pandemi sürecinde ortaya çıkan eğitimsel eksiklikleri gidermek ve yeni eğitim-öğretim yılına daha iyi hazırlanmak için tasarlanmıştır.

Öğretmenlerin sahip olması gereken pedagojik formasyon ile alakalı süreçleri yeniden dizayn etmelerinden sonra, harmanlanmış öğretimin bütün alt basamakları konusunda güncellenmiş bloom taksonomisi temelli içselleştirmeleri amaçlanmaktadır.

Rehber öğretmenlerin müşavirlik hizmetler konusunda bu eğitim yaklaşımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olmaları ise bir diğer amaç olarak eğitimin içerisinde bulunmaktadır.

1. GÜN Konular:

  • Harmanlanmış eğitim modellerinin tanıtılması (Blended learning’e giriş)
  • E-öğrenim için dijital öğrenme araçlarının tanıtımı (4 adet/örnek olarak)
  • Dijital öğrenim araçlarının nasıl kullanıldığına dair uygulama örnekleri, deneyimsel süreçler
  • Kendi Planını Tasarlama

2. GÜN Konular:

  • Okul kültür ve Sınıf ikliminin oluşturulması
  • Tüm sınıf öğretmenlerinin veli-öğrenci iletişim koordinasyonun Rehberlik birimi- tarafından sistematikleştirilmesi ve okul yönetimine sunularak iş birliğine gidilmesi.
  • Rehberlik birimi tarafından öğrenci tanı kriterlerinin belirlenmesi, işleme alınması ve sonuçlandırılması, tüm sınıf öğretmenlerine, öğrenci tanılama sürecinde müşavirlik edilmesi
  • Ödevlendirme süreçlerinde tanılamanın önemi ve gerekli durumlarda bireyselleştirilmiş çalışma programı tasarlama.

Hüseyin Gürkan SOLMAZ
Eğitimci Psikolog
Üstün Potansiyelli Çocuklar Danışmanı

Post Author: maksokul