Mars Koleji olarak gelecek ile ilgili yönlendirme ve doğru tercihlerin belirlenmesinde lise eğitiminin çok önemli bir dönüm noktası olduğunun bilinciyle hareket etmekteyiz.
Vizyon sahibi, donanımlı, üreten, araştıran soran sorgulayan, nitelikli gençler yetiştiriyoruz. Üniversite eğitimine olduğu kadar hayata da hazırlanan öğrencileri, yetenekleri doğrultusunda sanatsal, kültürel ve sportif kulüp çalışmalarına dahil edilerek kendilerini geliştirme ve sosyalleşme fırsatı sunmaktayız.
Akademik eğitime hazırlığın en hızlı sürecine girildiği lise döneminde temelleri sağlam, ezberci sistemi reddeden ve akılcı öğrenim sistemini benimsemiş bir program uygulamaktayız. Danışman öğretmen ve koçluk sitemiyle, akademik takipler, sınav takipleri ve etüt çalışmalarıyla tam öğrenme modelinin uygulanmasına önem veriyoruz.
Branşlarında uzman akademik kadromuz ile öğrencilerimize hedeflerine ulaşan yolda rehberlik etmekteyiz.
Eğitimin sadece bugüne değil geleceğe yatırım olduğunu içselleştirmiş bir kurum olarak, öğrenci gereksinimlerine yetişmek, onları ulusal ve uluslararası toplumların değerli birer üyesi olarak yaşama hazırlamayı amaçlamaktayız.
Bu bağlamda MARS KOLEJİ;
Liselerde her branşta çift öğretmen sistemi ile
Zorunlu etüt sistemi ile
Bire bir takviye dersleri ile
Ödev takip ve kontrol sistemi ile
Laboratuvar çalışmaları ile
Zengin yayın desteği ile
Eğitimdeki farklılığını göstermektedir.