NEDEN ROBOTİK & KODLAMA EĞİTİMİ?

Endüstri 4.0’a geçiş beraberinde eğitim hayatında da birçok yeniliği getirmiştir. Öğrenme şekilleri ve eğitim içeriklerinin güncellenmesini öngören bu değişiklik, Kodlama, Robotik,  Maker ve STEM kavramlarıyla birlikte araştıran, sorgulayan, problem çözen ve üreten bir nesil yetiştirilmesini gerektiğini ortaya koymuştur.

HAYAL ET, ARAŞTIR, TASARLA, KODLA, ÜRET!

 Maks Okulları Anaokulundan lise sona kadar her sınıf seviyesine uygun eğitsel bir robotlar üzerinde kodlama ve robotik tasarım ve üretimi yapılmaktadır. Her sınıf seviyesinde yaratıcılığı, ekip çalışmasını, liderliği ve problem çözmeyi teşvik eder. Her öğrencisinin geleceğin STEM üreten, araştıran, problem çözen, eleştiren ve ilham veren bireyler olmasını sağlar!