Maks okullarında okul öncesi eğitimini “okul destekli aile” kuramından yola çıkarak, çocuğun gelişimsel farklılıklarını akademik, bilişsel, sanatsal, sportif ve yabancı dil becerilerinin gelişimine önem veriyoruz. Sevilen ve mutlu çocuk başarılı olur düşüncesini benimsiyoruz. Bu manada başarıyı sonuç olarak görüyoruz.
Gelişim düzeylerine uygun olarak bilimsel öğretileri uygulamaya alıp, her çocuğun farklı kişilik yapısına sahip olduğunu bilerek çoklu zeka kuramına göre eğitim modellemeleri uyguluyoruz.
Özellikle 3-6 yaş çocuklarının zihinsel ve duygusal gelişimlerinin bu dönemde çok önemli olduğunu biliyor, bedensel, bilişsel, duygusal, fiziksel gelişim alanlarında en üst düzeyde eğitim almalarını sağlıyoruz.
Okulumuzda Mustafa Kemal Atatürk’ün “EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK BİREY YOKTUR.” sözünden yola çıkarak her öğrencinin en az bir alanda diğerlerinden farklı olduğunu düşünüyor ve bu farklılıkları ortaya çıkarmak için eğitim modelimiz ve akademik kadromuzla birlikte en üst düzeyde çalışıyoruz.
Öğrencilerimizi eleştirel bakış açısına göre yetiştiriyor tek düze bir kişilik oluşturmamaları için eğitim modelleri üretiyoruz.
1.2.3.ve 4. sınıflarda eğitim programları farklılaşmakta ve buna paralel olarak da öğrenci kabiliyetlerine uygun ders ve eğitim modelleri sunulmaktadır. 4.sınıf kademesinde ortaokul oryantasyonun sağlanması için Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Türkçe derslerimiz ortaokul branş öğretmenleri tarafından verilmektedir.